Etätyö ja päihteiden käytön kohonnut riski

Perjantai, 15. tammikuu 2021 - 16:45

Etätyö ja päihteiden käytön kohonnut riski

Etätyön todellisuus on tuonut esiin riskitekijöitä, jotka voivat lisätä päihteiden käyttöä. Joka viides suomalainen onkin huolissaan omasta tai läheistensä alkoholin tai päihteiden käytöstä, ja jopa puolet suomalaisista on sitä mieltä, että alkoholiongelmista ei uskalleta puhua suomalaisilla työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Huolestuttavinta on, että alkoholiongelmista vaietaan, niitä siedetään ja niihin yritetään puuttua vasta, kun ongelmakäyttö ja sen seuraukset ovat jo edenneet pitkälle. (Kurronen, EVAn Arvo- ja asennetutkimus, 13.1.2021, 1, 4.)

A-klinikkasäätiön Sähköisissä palveluissa on tehty etätyötä tekeville ja lomautetuille omat sähköiset tietopaketit, jotka sisältävät tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin. Tietopakettien avulla työntekijät saavat työkaluja oman tilanteen arviointiin, ja koko työyhteisö vinkkejä arjen hallintaan ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tietopaketit toimivat myös hyvänä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen tukena.

Tietopaketit kaikille etätyöntekijöille

Erilaiset testit, videot, pohdintatehtävät sekä kootut vinkit työn tauottamiseen ovat kätevästi luettavissa ja jaettavissa tietopakettien avulla kaikille työyhteisön työntekijöille. Tietopaketit kannustavat myös tiiviimpään yhteydenpitoon ja kuulumisten vaihtoon esimiesten ja työntekijöiden välillä. Yhteenkuuluvuuden tunteelle ja yleiselle tsemppaukselle on raivattava tilaa erityisesti etätyössä työskentelevien työntekijöiden kohdalla.

A-klinikkasäätiön Sähköisten palveluiden tietopaketit voi jakaa työpaikalla kaikille työntekijöille matalalla kynnyksellä muiden arkisten työasioiden jakamisen rinnalla. Samalla kynnys ottaa päihteet puheeksi madaltuu, kun tietopaketin sisältöä käydään läpi ja siitä heränneitä ajatuksia ja tunteita tuodaan keskustelun avulla esiin. Työyhteisön yhteishengestä, riittävästä palautumisesta ja hyvinvointia edesauttavista muista keinoista kannattaa pitää huolta.

Lue koko artikkeli täältä: https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/etatyo-kasvattaa-riskeja-ongelmalliseen-paihteidenkayttoon

 

Tutustu maksuttomiin sähköisiin tietopaketteihin ja jaa niitä helposti näistä linkeistä:

Etätyöhön: https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-tietopaketti-paihdehaitattomaan-etatyohon

Lomautetuille: https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-tietopaketti-lomautettujen-tueksi 

 

Lisätietoa

Heli Ringbom, projektisuunnittelija, 050 340 4288, heli.ringbom(at)a-klinikka.fi
 

Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, 050 578 0806, pirkko.hakkarainen(at)a-klinikka.fi