Hyvinvoinnin ja huolenpidon tärkeys etätyössä

Keskiviikko, 3. helmikuu 2021 - 15:34

Hyvinvoinnin ja huolenpidon tärkeys etätyössä

Etätyö jatkuu pitkälti monessa organisaatiossa alkaneena vuonna. Sitä suuremmalla syyllä työnantajien, työntekijöiden ja koko työyhteisön on mietittävä työhyvinvoinnin merkitystä sosiaalisten kontaktien ollessa minimissä. Heli Ringbom nostaa blogissa Heli Ringbom: Etätyöhanke herätti pohtimaan omia etätyöskentelyn tapoja (A-klinikkasäätiö, Tietopuu, 3.2.2021) esiin jaksamiseen ja elämänhallinnan liittyvien ongelmien haihtumisen näkymättömiin virtuaalimaailman ennalta sovituissa ja ajastetuissa kohtaamisissa. Samoin spontaanit kohtaamiset työyhteisössä ovat aiemmin voineet olla jollekin työntekijälle ne ainoat kasvokkaiset kohtaamiset ja keskustelut työn arjessa, jotka ovat rytmittäneet työpäivää virkistävällä tavalla. Nyt yksinäisyyden kokemus ja etätyöapatia ovat voineet nakertaa omaa työhyvinvointia. Hyvinvoinnille ovat saattaneet tehdä hallaa myös päihteet ja niiden käytön lisääntyminen.

Etätyön sittemmin jatkuessa näillä muuttuneilla asioilla voi olla yhteiskunnallisesti pitkälle vieviä, vielä näkymättömissä olevia vaikutuksia. Ringbomin mukaan tarvitsemmekin nyt ymmärrystä toinen toisiltamme, hyvän yhteishengen luomista ja eteenpäin katsomista toiveikkaina. Omaa ja toisten hyvinvointia voi opetella etätyössä ja niihin löytyy hyviä vinkkejä täältä: https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-tietopaketti-paihdehaitattomaan-etatyohon

Lue koko blogiteksti täältä: https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/blogi/heli_ringbom_etatyohanke_heratti_pohtimaan_omia_etatyoskentelyn_tapoja