Matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumista kehitetään

Perjantai, 4. syyskuu 2020 - 14:09

Matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumista kehitetään

Sähköisten palveluiden tietoisuuden lisääminen ja helppokäyttöisyyden varmistaminen nousivat keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi Katja Angervon tänä syksynä (2020) Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuneessa opinnäytetyössä: A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen.

Angervo painotti opinnäytetyön tuloksien perusteella sähköisiä työkaluja, joita voidaan ottaa ohjaamisen tueksi. Angervon mukaan tietoa sähköisistä palveluista tulee olla esillä kootusti. Videot ja esitteet tukevat myös ammattilaisten työssään tarvitsemaa ohjausta.

A-klinikkasäätiön Puheeksioton perusteet -verkkokurssia tuottava Sähköiset palvelut on ottanut opinnäytetyön tuloksista kehittämiskohteeksi kohderyhmien entistä paremman huomioimisen ja tekee nyt työtä saavuttaakseen sellaiset sisällöt ja mallit, jotka palvelevat kohdennetummin henkilöstö ja työhyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta vastaavia ammattilaisia ja toimihenkilöitä.

Opinnäytetyön kohderyhmäksi oli valittu erityisesti kasvokkaista asiakastyötä tekevät sote-ammattilaiset, jotka voivat hyödyntää sähköisiä palveluita omassa työssään. Siksi esimerkiksi esittelyvideot, jotka kertovat eri palveluista, ovat hyödyllisiä ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeasti tietoa luotettavasta lähteestä. Ammattilaisten osallistaminen onkin merkittävässä roolissa A-klinikkasäätiön sähköisten palveluiden ja sitä kautta myös Puheeksioton verkkokurssin kehittämistyössä.