Päihde- ja riippuvuusstrategian uudet linjaukset vuoteen 2030 asti

Torstai, 15. huhtikuu 2021 - 16:29

Päihde- ja riippuvuusstrategian uudet linjaukset vuoteen 2030 asti

Huhtikuun 9. päivänä 2021 julkaistu päihde- ja riippuvuusstrategia linjaa toimintaa aina vuoteen 2030 asti, ja siinä korostuu laajan ja monialaisen yhteistyön merkitys ja sen tiivistäminen eri toimijoiden välillä. Päihde- ja riippuvuusstrategia pyrkii ennen kaikkea ehkäisemään ja vähentämään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä.

Lisäksi THL koordinoi Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman toimeenpanoa vuosina 2015–2025. THL:n kansallisessa ohjaus- ja kehittämistehtävässä painopiste siirtyy entistä voimakkaammin ehkäisevän päihdetyön sisältöjen ja laadun vahvistamiseen päihde- ja riippuvuusstrategian linjauksen mukaisesti. THL on valmistellut strategialle taustaselvitystä, jonka mukaan varhaiseen tunnistamiseen ja ongelmien neutraaliin kohtaamiseen on tarvetta. Esimerkiksi etäyhteyksin toteutettava työ on lisääntynyt, mikä on kaventanut päihdeongelmista kärsivien saamaa sosiaalista tukea (THL 2020e; THL, 2020, 49).

Nyt julkaistu päihde- ja riippuvuusstrategia on laatuaan ensimmäinen Suomessa, johon on koottu laajasti yhteen päihteitä ja riippuvuuksia sisältäviä, koko väestöön kohdentuvia toimia, sekä otettu huomioon myös yksilöiden päihde- ja riippuvuusongelmien hoito ja kuntoutus.

 

Lähteet:

https://thl.fi/fi/-/ensimmainen-laaja-paihde-ja-riippuvuusstrategia-linjaa-suuntaviivat-tulevalle-tyolle

https://stm.fi/-/paihteista-ja-riippuvuuksista-aiheutuvien-haittojen-vahentaminen-sai-uudet-suuntaviivat

Päihde- ja riippuvuusstrategian taustaselvitys: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-622-0