Pelaamisen lisämoduuli tulossa

Perjantai, 18. syyskuu 2020 - 11:26

Pelaamisen lisämoduuli tulossa

Huoli pelaamisesta ja sen tunnistamisesta ovat nousseet esiin alkoholin ja muiden päihteiden puheeksioton yhteydessä. On esimerkiksi arvioitu, että Suomessa olisi noin 124 000 henkilöä, jotka kamppailevat jonkinasteisten rahapelaamiseen liittyvien haittojen tai ongelmien kanssa (Lähde: https://www.peluuri.fi/fi/ammattilaiset). Päihteet saattavat olla myös mukana peliongelmaisen arjessa.

A-klinikkasäätiön Sähköisten palveluiden puheeksioton verkkokurssit laajenevat pelaamisen lisämoduulilla asiakkailta saadun palautteen ja yhteistyökumppaneiden esittämien kehitystoiveiden mukaisesti. Tavoitteena on luoda tiivis ja selkeä moduuli, josta ammattilainen saa nopeasti tietoa ja työkaluja, joita voi soveltuvin osin hyödyntää omassa asiakasohjaus- ja neuvontatyössä.

Puheeksioton verkkokursseilla on jo lisämoduulina huumeosio. Huumeosio sekä tulossa oleva pelaamisen lisämoduuli ovat molemmat vapaaehtoisia, joten niistä ei esitetä kysymyksiä kurssiin sisältyvässä lopputentissä. Asiakasorganisaatio saa itse ohjeistaa henkilöstöään kurssin aloittaessaan ja päättää siitä, ovatko lisämoduulit tarpeellisia käydä kaikkien kurssiosallistujien läpi heidän organisaatiossaan.

Pelaamisen puheeksiottoon kannustavat verkkokurssin lisämoduulissa olevat linkit ja lisäohjeet siitä, mistä ja miten apua on saatavissa, jos tuntuu siltä, että pelaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön Päihdelinkin rahapelitestin (SOGS-R) avulla sekä ammattilainen että asiakas saavat kuvan siitä, mitkä tekijät yleensä liittyvät ongelmalliseen pelaamiseen. Asiakkaan tekemä testi toimii paitsi itsearviointityökaluna, myös osana ammattilaisen tekemää vuorovaikutteista asiakastyötä ja -kartoitusta.

Rahapelaamisen lisämoduulin pääsee tutustumaan Puheeksioton verkkokursseilla lokakuun alkupuolella.