Puheeksiotto kuuluu yritysten vastuullisuusviestintään

Tiistai, 18. kesäkuu 2019 - 17:41

Puheeksiotto kuuluu yritysten vastuullisuusviestintään

Yritysten mielestä puheeksiotto on työpaikoilla tärkeää, ja me olemme työnantajanäkökulmasta hyvän asian äärellä. Erityisesti henkilöstöosastoilla Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi on ollut jo useampaan kertaan pilottina. Kurssin arvioiminen etukäteen kuuluu osaksi organisaatioiden kanssa tapahtuvaa yhteistyötä.

Vastuullisuusviestijän roolissa yritykset saavat nyt erinomaisen mahdollisuuden näyttää malliesimerkkiä puheeksiotosta työmarkkinoilla laajemmin. Yhteistyötä tämän asian tiimoilta jatketaan.