Sähköinen tietopaketti lomautettujen tueksi

Sähköinen tietopaketti lomautettujen tueksi

Arjen muuttuminen lomautuksen tai irtisanotuksi tulemisen myötä voi johtaa lisääntyvään päihteiden käyttöön. Lomautetuille kohdennettu sähköinen tietopaketti sisältää tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin sekä kootusti työkaluja oman tilanteen arviointiin. Tietopaketissa on vinkkejä myös mielen hyvinvointiin.

Sähköinen tietopaketti lomautettujen tueksi (PDF)

Päihteiden käyttö voi lisääntyä lomautuksen myötä, kun vapaa-aika lisääntyy ja työhön liittyvä sosiaalinen kontrolli puuttuu. Lomautus tai irtisanominen voi myös herättää negatiivisia tunteita, kuten turhautumista tai vihaa, joiden turruttamiseen saatetaan käyttää päihteitä.

Oman toiminta- ja työkyvyn jatkuva ylläpitäminen on tärkeää riippumatta siitä, käykö päivittäin töissä vai ei. Kun työkyky pysyy hyvänä lomautuksen aikana, se tukee työhönpaluuta. Jos lomautuksen aikana on sortunut tissutteluun, sen katkaiseminen voi osoittautua vaikeaksi töihin palattaessa.

On tärkeää löytää merkityksellistä sisältöä elämään ja säilyttää työkykyä ylläpitäviä elintapoja lomautuksen aikana. Myös uudet mahdollisuudet työllistyä ovat paremmat, kun työkyky on säilynyt hyvänä.

A-klinikkasäätiö haluaa auttaa väestöä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä hyvän arjen rakentamisessa, tarjoamalla tämän tietopaketin jokaisen suomalaisen käyttöön.

Pyritään yhdessä pitämään mahdollisimman moni työikäinen työ- ja toimintakykyisenä, ja turvaamaan myös heidän läheistensä hyvinvointi.

Sähköinen tietopaketti lomautettujen tueksi (PDF)

Jos tarvitset tietopaketin PowerPoint-tiedostona, voit pyytää sen sähköpostilla osoitteesta [email protected].

Tässä on käyttöösi tulostettava esite, jos haluat vinkata tietopaketista tai verkkosivusta asiakkaallesi tai yhteistyökumppanillesi.

Tutustu myös sähköiseen tietopakettiin päihdehaitattomaan etätyöhön.

Tietopaketti on tuotettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoituksella osana Sähköinen tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön -hanketta.

Tuettu Veikkauksen tuotoilla