Sähköinen tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön

Päihdehaitaton etätyö -opas jokaiseen kotiin

Sähköinen tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön sisältää tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin sekä työkaluja oman tilanteen arviointiin. Lisäksi saat vinkkejä mielen hyvinvointiin ja kuormittumisen hallintaan. Suosittelemme jokaista etätyötä tekevää henkilöä Suomessa tutustumaan tähän tietopakettiin.

Sähköinen tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön) (pdf)

Tietoa ja tukea etätyössä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. On tärkeää tiedostaa riskit ja oppia välttämään niitä. Päihteisiin turvaudutaan usein silloin, kun halutaan poistaa kuormitusta tai ahdistuneisuutta. Jotkut kokevat etätyön lisäävän hyvinvointiaan, mutta osalle se tarkoittaa etätyöapatiaa. Etenkin nyt koronakriisin aikana meitä jokaista koettelee fyysisten kontaktien vähäisyys ja ihmiselle luontaisen sosiaalisuuden vaje. Etätyössä työn ja vapaa-ajan välinen raja helposti hämärtyy, jolloin vapaa-ajalla tapahtuva päihteiden käyttö voi siirtyä huomaamatta osaksi työntekoa.

A-klinikkasäätiö haluaa auttaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä hyvän arjen rakentamisessa ja tarjoaa tämän tietopaketin jokaisen suomalaisen käyttöön. Tietopakettia on pilotoitu suuressa organisaatiossa ja arvioitu useiden asiantuntijoiden toimesta. Toivomme myös, että työpaikoilla henkilöstön hyvinvointia edistävät avainhenkilöt jakaisivat linkin omien työntekijöidensä saataville.

Tehdään yhdessä suomalaisesta työelämästä terveellistä, turvallista ja tavoitteellista!

Sähköinen tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön (pdf)

Jos tarvitset tietopaketin PowerPoint-tiedostona, voit tilata sen sähköpostilla osoitteesta [email protected] .

Tässä on käyttöösi tulostettava esite, jos haluat vinkata tietopaketista tai verkkosivusta asiakkaallesi tai yhteistyökumppanillesi.

Tutustu myös sähköiseen tietopakettiin lomautettujen tueksi.

Sähköinen tietopaketti on tuotettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoituksella.

Tuettu Veikkauksen tuotoilla