Tietoa kurssista

Tietoa kurssista

Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssin tavoitteena on helpottaa päihteiden käytön puheeksiottamista työpaikoilla, parantaa työyhteisön työhyvinvointia ja hallita kustannuksia. Verkkokurssi auttaa esihenkilöä kehittämään avointa keskustelukulttuuria, tunnistamaan päihdehaittoja ja ottamaan asia puheeksi ajoissa. Varhainen välittäminen on työnantajan ja työyhteisön etu.

Päihteiden käytön vähentäminen on tutkitusti vaikuttava tapa parantaa työyhteisöjen työhyvinvointia. Sen avulla voidaan myös saada kustannussäästöjä työpaikalla. Hyödyt ovat moninaiset: työn laatu varmistuu, työprosessit tehostuvat ja työpaikan konfliktit vähenevät.

Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi pyrkii tukemaan kaikkia esihenkilöitä ja johtoasemassa toimivia, jotka vastaavat työntekijöiden työhyvinvoinnista ja -työkyvystä.

Verkkokurssi on tuotettu osana Selvästi hyvää työtä -vastuullisuuskampanjaa, jonka asiantuntijaryhmässä ovat Alko Oy, A-klinikkasäätiö sr, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus. Verkkokurssin asiasisällöistä, sisältöjen oikeellisuudesta ja ylläpidosta vastaa A-klinikkasäätiö.

Verkkokurssi on asiakkaalle ilmainen. Toivomme, että työyhteisöstä kaikki esimiehet suorittavat tämän kurssin, jotta pystymme yhdessä tekemään vaikuttavaa päihdehaittojen ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea. Sen vuoksi kurssitus toteutetaan työyhteisöittäin. Kurssin tilaaminen tapahtuu työpaikan valitseman yhteyshenkilön ja A-klinikkasäätiön yhteistyönä.

Helppokäyttöinen ja havainnollinen verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun, jonka päätyttyä suoritetaan Minä osaan! -lopputentti. Kun osallistuja on suorittanut lopputentin hyväksytysti, hän voi tulostaa oman kurssitodistuksen, joka osoittaa perustietojen olevan hallussa. Päihdetyön asiantuntijoiden laatimat sisällöt varmistavat, että esimiehet saavat tuekseen yhtenäiset toimintatavat. Tämä edistää työpaikan johtamisen laatua ja koko henkilöstön mahdollisuutta saada tukea työhyvinvointiin.

Kun työpaikan kokoama ryhmä on suorittanut kurssin, A-klinikkasäätiö lähettää osallistujien suorituksista tiedon yhteyshenkilölle. Kurssituksen jälkeen esimiehellä on tietoa alkoholihaitoista, huumeista, sekakäytöstä ja lääkkeistä. Hän osaa ottaa halutessaan päihteet luontevasti puheeksi niin henkilöstön koulutuksissa, kehittämispäivillä kuin yksittäisissä ongelmatilanteissa.

Kurssia kehitetään keräämällä kurssipalautetta ja toteuttamalla seurantakyselyitä.

A-klinikkasäätiöllä on vahva kokemus verkkokurssien tuotannosta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu Puheeksioton perusteet -toimintamalli on arvioitu EU-tasolla varhaisen puuttumisen hyväksi käytännöksi, ja se löytyy RARHA-hankkeen (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm) hyvien käytäntöjen työkalupakista. Kuntodopingin haittojen vähentämiseen A-klinikkasäätiöllä on oma verkkokurssi ammattilaisille Suomessa ja Euroopassa.

Lisätietoja: Addiktiot ja työelämä -yksikön päälliköltä Camilla Metsärannalta, camilla.metsaranta(at)a-klinikkasaatio.fi.