Esimiehet kokevat verkkokurssin erittäin hyödylliseksi

Perjantai, 14. helmikuu 2020 - 11:42

Esimiehet kokevat verkkokurssin erittäin hyödylliseksi

Reilu sata esimiestä on antanut Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssille arvosanan 4,5 (asteikko 1-5) kurssista koetun hyödyn mittarilla vuonna 2019. Viime vuoden tilaston mukaan johto, esimiehet ja henkilöstötoimen muut asiantuntijat kokevat, että pystyvät hyödyntämään verkkokurssilla oppimaansa tietoa työssään, tai he arvioivat tiedoista olevan hyötyä tulevaisuudessa työtehtävissään. Maakuntatasolla mitattuna aktiivisimmat verkkokurssin koetusta hyödystä vastauksia antaneet ammattilaiset löytyvät Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueelta sekä Keski-Pohjanmaalta.

Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi syventää niin julkisen kuin yksityisen sektorin esimiesten ja henkilöstöasiantuntijoiden sekä työhyvinvoinnin parissa toimivien ammattilaisten puheeksiottotaitoja. Verkkokurssin sisältämät, vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvat, menetelmät ja työvälineet auttavat esimiestä kohtaamaan työntekijän asianmukaisella ja arvostavalla tavalla. Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi voi täydentää hyvin kasvokkain tapahtuvaa esimiestyötä, mutta se sopii käytettäväksi myös sellaisenaan sähköisesti työnantajan tai työntekijän fyysisestä sijainnista riippumatta. Esimiehet voivat suorittaa verkkokurssia myös osissa ja valita juuri heille sopivimmat tavat hyödyntää kurssin sisältöjä osana työnantajan omaa päihdeohjelmaa. Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi soveltuu sisältöjensä ja monipuolisten menetelmiensä sekä havainnollisten videoidensa ansiosta monenlaiseen esimiestyöhön ja sen tukemiseen. Kaiken kaikkiaan verkkokurssi voi toimia selkeästi näkyvänä osana työnantajien vastuujohtamista.