Tekijät ja kumppanit

Tekijät ja kumppanit

A-klinikkasäätiön tuottama Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi on osa Selvästi hyvää työtä -vastuullisuusohjelmaa. A-klinikkasäätiö on saanut verkkokursseistaan kansainvälistä tunnustusta.

Selvästi hyvää työtä on Alko Oy:n perustama vastuullisuusohjelma, jonka asiantuntijaryhmän jäseniä ovat Alko Oy, A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja Kela.

Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssin asiasisällöistä, sisältöjen oikeellisuudesta ja ylläpidosta vastaa A-klinikkasäätiö. Toiminta on A-klinikkasäätiön rahoittamaa.

Kumppanit

A-klinikkasäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija. A-klinikkasäätiön ehkäisevä päihdetyö, asiantuntijapalvelut sekä hoito- ja kuntoutustyö vähentävät päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja niihin liittyviä psykososiaalisia ongelmia.
Alkoholijuomien vähittäiskauppa Alko Oy:n tavoitteena on toimia vastuullisesti ja olla aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnassa. Alko tuo tehtävänsä mukaisesti esille alkoholin vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin sekä tukee alkoholitutkimusta. Myymälöissä, noutopisteissä ja verkkokaupassa ikärajavalvonnan tinkimätön hoitaminen on keskeinen tavoite.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja. EHYT nojaa tutkittuun tietoon ja tekee sen pohjalta päihdepolitiikkaa sekä päihdeyhteistyötä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntijalaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tilastoihin perustuvaa tietoa. Lisäksi THL tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita sidosryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena.
Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Se kehittää asiakkaidensa kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tukee työntekijöiden työkykyä. Asiakkaita ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. 
Työturvallisuuskeskus on työturvallisuuden, työsuojelun ja työhyvinvoinnin asiantuntija. Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa, koulutusta ja välineitä turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.