A-klinikkasäätiö mukana Sote-akatemian HYTE-oppilaitosyhteistyössä

Tiistai, 5. marraskuu 2019 - 16:30

A-klinikkasäätiö mukana Sote-akatemian HYTE-oppilaitosyhteistyössä

A-klinikkasäätiön puheeksioton verkkokurssi Ota puheeksi päihteet työpaikalla tulee osaksi tulevien hyvinvointikoordinaattoreiden työkalupakkia Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä vuoden 2020 aikana. Oppilaitosyhteistyöllä edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena on lisätä alueellista tietoutta ja osaamista erilaisissa hyvinvointia kunnissa lisäävissä ja tukevissa toimenpiteissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi ehkäisevä päihdetyö sekä digitalisaation mahdollisuuksien kartoittaminen opiskelijan omassa työnkuvassa.

Valittavien opiskelijoiden työhön kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskentely tai koordinointi kunnassa, järjestössä tai sairaanhoitopiirissä.

Puheeksioton verkkokoulutukseen hakeutumisesta löydät lisätietoa täältä: http://ty.fi/hyte2020.

Haku koulutukseen on auki 7.-22.11.2019.