Kurssiin oltu tyytyväisiä

Torstai, 9. elokuu 2018 - 10:14

Kurssiin oltu tyytyväisiä

Kurssitettavien antaman palautteen mukaan Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi on koettu hyödylliseksi. Kurssin on koettu antavan uutta tietoa, joka on sovellettavissa myös käytännön työtehtävissä. Kokonaisuutena kurssia on pidetty hyvänä.