Tylsistyminen etätyössä − työhyvinvointia murentava tekijä

Perjantai, 3. syyskuu 2021 - 12:58

Tylsistyminen etätyössä − työhyvinvointia murentava tekijä

Työterveyslaitoksen tekemän Miten Suomi voi -seurantatutkimuksen (2021) mukaan etätyön kokeminen on jakautunut kahtia: osa ihmisistä kokee myönteisiä tunteita ja innostumista etätyön seurauksena, kun taas osalla on kielteisiä kokemuksia ja kielteistä asennoitumista etätyötä kohtaan. Kielteisesti etätyöhön suhtautuvien kohdalla kokemukset saattavat liittyä muuttuneeseen työn määrään, kiireeseen, työkuvan kapeutumiseen ja läsnä olevan työyhteisön ja työkavereiden puuttumiseen.

Nuoret etätyöntekijät haavoittuvassa asemassa

Hybridityö saattaisi tuoda työhyvinvoinnin tutkimuksellisesta näkökulmasta helpotusta työelämään. Erityisen haavoittuvassa asemassa näyttävät olevan nuoret etätyöntekijät, joita korona-aika on haastanut. Työssä tylsistymisen yleistyminen on merkittävin muutos nuorten, alle 36-vuotiaiden, etätyössä olevien kohdalla. Myös heidän työuupumusoireensa ovat nousseet selkeästi.

Vastaavasti esihenkilöiden työhyvinvointi näyttää pysyneen hyvällä tasolla korona-aikana. Työn tekemisen tapa ei näytä vaikuttaneen siihen, että edelleen luottamus esihenkilöön ja yhteenkuuluvuus työpaikkaan ovat suurta.

Lue koko uutinen täältä

 

Lähde:

Yle Uutiset, STT 31.8.2021: https://yle.fi/uutiset/3-12078827