Työpaikkojen alkoholikäytännöt saattavat ahdistaa osaa työntekijöistä

Perjantai, 5. marraskuu 2021 - 10:39

Työpaikkojen alkoholikäytännöt saattavat ahdistaa osaa työntekijöistä

Alkoholin käyttö alkavana pikkujoulukautena mietityttää taas monissa työyhteisöissä ja työpaikoilla. Alkoholikulttuuri saattaa näyttäytyä jo varsin sallivana monessa suhteessa, eikä esimerkiksi alkoholin juonnista kieltäytymistä enää välttämättä pidetä erikoisena tai kummeksuttavana asiana.

Suhde työpaikoilla juhlien tai muiden järjestettyjen tilaisuuksien alkoholijuomien tarjontaan voi silti ahdistaa osaa työntekijöistä, jotka eivät käytä alkoholia. ”Vaikka alkoholin käyttö työpaikoilla ei ole enää niin näkyvää kuin ennen, työpaikkojen jopa arkipäiväistyneet käytännöt voivat yhä aiheuttaa ahdistusta henkilöille, jotka eivät käytä alkoholia.” Asiasta avautuvat Laura Kupari sekä Pia Etelävuori, joista kumpikaan ei käytä alkoholia, mutta jotka ovat kokeneet juomattomuuden esiin nostamisen ongelmallisena aiemmissa työpaikoissaan. (Yle Uutiset, 31.10.2021.)

A-klinikkasäätiön verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkarainen näkee suomalaisen alkoholikulttuurin yhä vahvana ja esittää huolensa siitä, että alkoholista kieltäytyminen voi aiheuttaa ikäviä tilanteita työpaikoilla. Hakkarainen näkee asian ongelmallisena alkoholin riskikäytön näkökulmasta ja muistuttaa, että alkoholin käytöstä aiheutuu työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. ”Työnantajankin edun kannalta olisi hyvä miettiä, voisiko työhyvinvointia edistää alkoholittomin keinoin”, Hakkarainen toteaa. (Yle Uutiset, 31.10.2021.)

Työpaikkojen virkistäytymistapahtumiin alkoholin käytön tilalle tulisi luoda myös muita koko työyhteisöä ja työpaikkojen toimintakulttuuria tukevia, vaihtoehtoisia yhdessäolon ja rentoutumisen tapoja. Keinoja tähän varmasti on. Paitsi että tulisi lisätä avointa keskustelua työpaikkojen henkilöstön alkoholin käyttöön liittyvistä asioista, tulisi myös huomioida yhteiskunnan rakenteet ja niissä tapahtuva alkoholin kuluttamiseen ja käyttötapoihin liittyvät muutokset, jotka koskevat niin yksilöitä kuin yhteisöjä. (Yle Uutiset, 31.10.2021.)

 

Lue Ylen Uutisten koko juttu täältä: https://yle.fi/uutiset/3-12155768